Imatge de widget
13/05/2021

La política ambiental de Catalunya garanteix la presència a l'ONU

La política ambiental de Catalunya garanteix la presència a l'ONU

La inclusió de Índex global d’adaptació als impactes del canvi climàtic a Catalunya (IGA) a la base de dades de treballs científics del Nacions Unides  és un reconeixement al treball promogut per Taller Climàtic Catalana del Canvi, i la Política mediambiental catalana en general.

El 2019 es va presentar una versió ampliada i millorada de l’IGA, que va permetre observar una evolució moderadament positiva de l’adaptació a impactes del canvi climàtic en els darrers anys. Segons aquesta revisió, l'IGA va créixer un 8,74% en el període 2005-2014, en línia amb l'inici i la implementació de mesures i accions d’adaptació a tot Catalunya.

Aquest índex mesura el evolució de la capacitat adaptativa de Catalunya als impactes de l'escalfament global i, de fet, és l’única tasca coneguda realitzada per una administració pública per quantificar si un territori s’adapta bé al canvi climàtic.

Notícia relacionada: Les exportacions agroalimentàries de Catalunya creixen el primer semestre del 1

En els darrers anys, hi ha hagut cinc fites importants en la política pública d 'adaptació a Catalunya: la publicació del Tercer Informe sobre El canvi climàtic a Catalunya; el document de seguiment i avaluació Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic (ESCACC, Horizon 2013-2020), el Llei sobre el canvi climàtic, la conclusió del projecte Life MEDACC, Adapting the Mediterranean to Climate Change, i la primera Conferència Catalana d’Acció Climàtica, que té com a objectiu ampliar els compromisos de diversos sectors en la promoció d’accions sanitàries. combatre, adaptar i mitigar el canvi climàtic.

Aquestes fites van conduir a l’expansió del coneixement en adaptació a Catalunya, fins a la constatació que els impactes del canvi climàtic són una realitat, i la integració reguladora de l'adaptació a les polítiques públiques sectorials.

Font: nota de premsa de la Generalitat de Catalunya (adaptat)

 

Col·labora amb l'Aqui Catalunha
Amb la vostra donació, en la quantitat que desitgeu, el portal de notícies Aqui Catalunha es pot consolidar com un dels principals referents mundials sobre Catalunya. La vostra col·laboració serà essencial per a la continuïtat del nostre treball.

CONTINGUTS EXCLUSIUS

Subscriu-t'hi per rebre les novetats de l'Aqui Catalunha

Fer-ne difusió

Productes de CatalunyaLlibres, jocs, roba i complements

Les vostres compres permetran el Aqui Catalunha rebre petites comissions, essencials per al nostre creixement.