Imatge de widget
24/02/2021

Les dones reben un 22,2% menys que els homes a Catalunya

Les dones reben un 22,2% menys que els homes a Catalunya

A Catalunya, les dones reben un 22,2% menys que els homes: això és el que publica un estudi de l'Observatori del Treball i el Model Productiu, del Departament de Treball, Relacions Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, publicat al portal Via Empresa. Segons l’estudi, titulat La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones, tot i que entre el 2014 i el 2018 es va produir una disminució de la desigualtat salarial, el 2018 es va registrar una diferència del 22,2%. Més específicament, les dones cobraven un salari mitjà anual de 6.350 euros menys que els homes.

Val la pena llegir: Catalunya i el model d’estat proposat per l’empresari Joan Canadell

Els sectors de l’economia catalana on hi ha diferències salarials més grans

Segons l’estudi, els sectors on hi ha més desigualtat salarial entre homes i dones són els de restaurants, serveis personals i de venda: la diferència és del 33,7%.

L’estudi també posa de manifest que la diferència salarial entre homes i dones és més gran en l’àmbit privat. Quan hi ha control públic, la diferència és del 10,8%; al sector privat, però, la bretxa salarial és del 26,2%. El nombre d’empleats també és un factor que s’ha tingut en compte a l’estudi: a les empreses de menys de deu treballadors, la diferència arriba al 38,5%; en canvi, a les empreses de 500 treballadors o més, la diferència és del 25,4%.

Més desigualtats salarials en els tipus de contractes

Pel que fa als tipus de contracte, la bretxa salarial entre homes i dones és superior quan el contracte és indefinit. Així, en aquesta forma de contracte, les dones reben un 24,3% menys que els homes. Quan el contracte és temporal, la diferència és del 7,6%.

Col·labora amb l'Aqui Catalunha
Amb la vostra donació, en la quantitat que desitgeu, el portal de notícies Aqui Catalunha es pot consolidar com un dels principals referents mundials sobre Catalunya. La vostra col·laboració serà essencial per a la continuïtat del nostre treball.

CONTINGUTS EXCLUSIUS

Subscriu-t'hi per rebre les novetats de l'Aqui Catalunha

Etiquetes

Fer-ne difusió

Col·labora amb l'Aqui Catalunha

Amb la vostra donació, en la quantitat que desitgeu, el portal de notícies Aqui Catalunha es pot consolidar com un dels principals referents mundials sobre Catalunya. La vostra col·laboració serà essencial per al continuïtat del nostre treball.

Productes de CatalunyaLlibres, jocs, roba i complements

Les vostres compres permetran el Aqui Catalunha rebre petites comissions, essencials per al nostre creixement.