Imatge de widget
25/02/2021

Què cal saber sobre l'Agència Espacial de Catalunya?

Què cal saber sobre l'Agència Espacial de Catalunya?

El 27 d’octubre del 2020, diaris de Catalunya i d'Espanya van publicar un anunci fet pel secretari de polítiques digitals de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, sobre el llançament de dos nanosatèl·lits catalans i el projecte per crear el fitxer de l'Agència Espacial de Catalunya. Els plans formen part dels anomenats NewSpace, el sector industrial dels vols espacials privats. Més específicament, NewSpace:

  • forma part d’una nova economia basada en la democratització de l’espai i la indústria aeroespacial;
  • està relacionada amb l’ús de satèl·lits més petits (nanosatèl·lits), de menor cost i temps de desenvolupament més curt, en comparació amb els satèl·lits actuals. Aquests nanosatèl·lits són d’òrbita baixa;
  • inclou tecnologies que permeten, per exemple, millorar la gestió de les adversitats climàtiques i meteorològiques i la connectivitat 5G.

L’impuls a l'Estratègia NewSpace de Catalunya pretén convertir Catalunya en un “pol d’innovació, lideratge i atracció de talent i empreses” vinculat a aquest creixent sector industrial. Segons Jordi Puigneró, la inversió inicial, que servirà per llançar dos nanosatèl·lits (la primera el 20 de març d’aquest any, a la Base de llançament espacial de Baikonura Kazakhstan) és de 2,5 milions d'euros. Entre el 2020 i el 2023, el pressupost del govern català per al desenvolupament del programa espacial serà 18 milions d'euros.

Puigneró diu que "Catalunya no vol perdre l'oportunitat generada en aquesta indústria d'alt valor afegit", i calcula que "cada euro invertit en aquest sector es multiplicarà per quinze en els propers anys". Més concretament, el govern català calcula que el projecte espacial crearà 1.200 llocs de treball i una tindrà una facturació de 280 milions d’euros el 2025.

Val la pena llegir: Catalunya, al Top 5 del desenvolupament digital a Europa

Catalunya i l'economia espacial: definicions, capacitats i etapes

L’economia espacial no és res més que un nou sector econòmic amb un alt valor afegit, que genera oportunitats, creixement econòmic i llocs de treball mitjançant nanosatèl·lits d'òrbita baixa i de baix cost. Aquesta economia té com a principals aplicacions la investigació científica, el desenvolupament de tecnologia espacial, l'observació de la Terra i les telecomunicacions. Entre els avantatges, hi ha la millora de la gestió del territori basada en dades obtingudes a partir de l’observació de la Terra i el desenvolupament de nous serveis basats en tecnologies digitals avançades.

Val la pena llegir: Després de la simulació, l’astrofísic català diu com seria viure a Mart

En què capacita Catalunya els projectes espacials?

Segons l'informe del departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya sobre el programa espacial, Catalunya disposa d’un “conjunt de capacitats que la fan adequada per al desenvolupament de l’ecosistema NewSpace”. Més concretament, Catalunya té una “cultura empresarial, tècnica, científica i emprenedora arrelada, en que el sector privat és capaç de percebre aquesta nova tendència com una oportunitat i no com una excentricitat".

Val la pena llegir: Plataforma creada per a la internacionalització de les empreses catalanes

Centres de recerca i innovació

Actualment aa Catalunya hi ha 14 centres de recerca i innovació que, d’una manera o altra, estan relacionats amb l’espai (la llista es troba a la taula 3.1 de l'informe).

Empreses aeroespacials

La indústria aeroespacial a Catalunya experimenta un creixement notable, gràcies a la creació de noves empreses locals i la instal·lació d’empreses internacionals en territori català, aprofitant, en gran mesura, els sectors de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i les comunicacions mòbils. Tal com presenta l'informe, moltes d'aquestes empreses són PIMES (Petites i Mitjanes Empreses) i, per tant, tenen un nombre limitat de treballadors dedicats a l’exploració i al processament de dades.

Empreses amb potencials sinèrgies amb el sector espacial

Diverses empreses catalanes realitzen tasques fonamentals en el desenvolupament de NewSpace, però no estan centrades en el desenvolupament de satèl·lits. Tanmateix, la memòria del projecte espacial català presenta una llista d'empreses que mostren sinèrgies amb el sector espacial, com:

  • 2CISA: aquesta empresa es dedica a la fabricació de circuits impresos, que es poden utilitzar en subsistemes de satèl·lit;
  • CIM-UPC: dedicada, entre altres coses, a la fabricació de peces mecàniques, la digitalització de peces i la comparació amb el model 3D. Aquest servei és útil per crear estructures per a satèl·lits.

Infraestructures científiques i tecnològiques

Catalunya disposa, tot i que de manera dispersa i no sempre fàcilment accessible, d’una xarxa d’infraestructures que permet la realització de proves necessàries per a la qualificació i proves d’equips espacials. A més, hi ha centres amb equips dedicats a la fabricació i integració de components de nanosatèl·lits (informació presentada a la taula 3.4 de l'informe).

Val la pena llegir: "Catalunya serà digital, o en forma de República, o no"

Etapes del projecte espacial Catalunya

L'estratègia Catalunya NewSpace s’explica de dues maneres: a través de l’informe (presentat anteriorment) i a través d’una infografia. En aquest segon material, publicat el novembre del 2020, es presenten les següents etapes del projecte espacial català:

  1. creació de la nova Agència Espacial de Catalunya;
  2. activació de la infraestructura experimental avançada de telecomunicacions NewSpace, en col·laboració amb l' Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC);
  3. llançament del primer nanosatèl·lit català la primera meitat del 2021 (de fet, la data ja està confirmada: 20 de març, a les 07:07 h - hora catalana). Es preveu que el segon nanosatèl·lit es llançarà entre finals del 2021 i principis del 2022;
  4. activació i validació d'aplicacions i serveis experimentals connectivitat a Internet global de les coses, processament d’imatges i teledetecció d’observació terrestre.

Col·labora amb l'Aqui Catalunha
Amb la vostra donació, en la quantitat que desitgeu, el portal de notícies Aqui Catalunha es pot consolidar com un dels principals referents mundials sobre Catalunya. La vostra col·laboració serà essencial per a la continuïtat del nostre treball.

CONTINGUTS EXCLUSIUS

Subscriu-t'hi per rebre les novetats de l'Aqui Catalunha

Col·labora amb l'Aqui Catalunha

Amb la vostra donació, en la quantitat que desitgeu, el portal de notícies Aqui Catalunha es pot consolidar com un dels principals referents mundials sobre Catalunya. La vostra col·laboració serà essencial per al continuïtat del nostre treball.

Productes de CatalunyaLlibres, jocs, roba i complements

Les vostres compres permetran el Aqui Catalunha rebre petites comissions, essencials per al nostre creixement.